Energetické
optimalizácie

Skroťte s nami svoje rastúce
naklady na elektrickú energiu!

Trendom dnešnej doby je znižovať akékoľvek náklady na najnižšiu možnú úroveň. Nové technológie, správne optimalizovaná sústava energetického hospodárstva a samozrejme jej management a monitoring sú tri nevyhnutné kroky pre dosiahnutie úspory na energiách. Najlepší spôsob ako ušetriť je inovovať. Je to jednoduché. Ak zmodernizujem, znížim spotrebu. Ak znížim spotrebu, menej zaplatím.

Ak máte mesačné vyúčtovanie elektriny, určite si skontrolujte vašu faktúru.
– Zbavíme Vás sankcií za jalovú elektrinu a nedodržanie účinníka
– Odstránime sankcie za prekročenie rezervovanej kapacity
– Optimalizujeme Vaše distribučné poplatky na faktúre

Tento produkt zahŕňa:

 • Analýzu aktuálneho stavu sietí
 • Monitoring spotreby a zaťaženia spojený s reguláciou technického maxima u VN a NN napätia
 • Optimalizáciu účinníka
 • Nastavenie technických parametrov odberného miesta, aby nedochádzalo k neželaným prekročeniam
 • Inštaláciu kompenzačného hardvéru
 • Osobný prístup a poradenstvo v plnom rozsahu pre odstránenie sankcií na odbernom mieste

Balík služieb energetickej
starostlivosti pre firmy zahŕňa:

 • Dodávku energií (elektrina/plyn) od nášho partnera, vo výhodných cenách na celom Slovensku
 • Analýzu nákladov a zmluvného vzťahu u aktuálneho dodávateľa
 • Spracovanie ponuky a návrh optimálneho riešenia pre Vaše odberné miesto
 • Spracovanie zmluvnej dokumentácie a jej odoslanie
 • Pripojenia Vášho nového odberného miesta do siete
 • Vypovedanie a korektné ukončenie zmluvy u pôvodného dodávateľa
 • Zabezpečenie zmenového procesu
 • Odstránenie nevhodných technických parametrov na odbernom mieste
 • Odstránenie sankcií za jalovinu a účinník
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry verejného osvetlenia
 • Modernizáciu svetelnej infraštruktúry priemyselného osvetlenia
 • Zníženie spotreby energií na odbernom mieste prostredníctvom inovácií
 • Osobný a individuálny prístup obchodníka