Smart driver

Optimalizujte energetickú spotrebu pomocou inteligentného riadenia svetiel v miestnostiach.

Lokálny variant riadiaceho systému osvetlenia SmartLighting vstavaného do svietidiel ovládajúci svetelný tok svietidla v závislosti na intenzite denného svetla (funkcia svietidla AutoDimm). Ideálny variant pre budovy alebo ich časti s denným svetlom a trvalou prítomnosťou osôb, ako napr. predajne, dielne, továrenské haly a pod.

Centralizovaný variant riadiaceho systému osvetlenia SmartLighting ovládajúci svetelný tok svietidla (v závislosti na intenzite denného svetla), alebo zopnutie svietidla (v závislosti na prítomnosti osôb). Systém je vybavený bezdrôtovou komunikáciou. Ideálny variant pre budovy alebo ich časti s výskytom denného svetla, prípadne bez neho as občasnou prítomnosťou osôb, ako napr. kancelárie, učebne, sklady a pod.

Všetky svietidlá systému SmartLighting vybavené driverom 1pro5 SmartDriver sú veľmi variabilné. Vstavané rozhranie spolu s doplnkovými modulmi umožňujú lokálne alebo centrálne riadené stmievanie prípadne spínanie svietidiel. Do základných verzií svietidiel (basic) je možné doplnkové moduly, vybavené systémom „plug and use“, pri ich montáži a inštalácii jednoducho zasunúť. Získame tak 5 variant svietidla v jedinom telese:

Prekvapivú flexibilitu získame najmä pri modernizácii svetelnej sústavy komponentov systému SmartLighting s bezdrôtovou komunikáciou. Nie je nutné inštalovať žiadne ďalšie káblové vedenia, aby sme prepojili svietidlá, spínače, svetelné a pohybové čidlá s riadiacou jednotkou SmartLighting. Všetka komunikácia je bezdrôtová. Celú sústavu je možné doplniť monitorovaním spotreby energie v porovnávacom móde SKÔR/ TERAZ. Navyše disponuje riadiaca jednotka SmartLighting možnosťou GSM-prenosu snímaných údajov do počítača na ďalšie vyhodnotenie.