ÚSPORA NÁKLADOV
Spoločnosť Reel Tech šetrí vaše náklady na odborný personál náklady na prenájom či zakúpenie ťažkého strojného zariadenia, ako sú zdvíhacie plošiny, náklady na dopravu, poistenie a nákup veľkých nástrojov, ako sú viacdielne rebríky so špeciálnymi dielmi na usadenie na schody atď.

BEZ PRERUŠENIA PREVÁDZKY
Svietidlá je možné vymeniť v priebehu niekoľkých minút bez nutného odborného personálu.

RÝCHLE A POHODLNÉ
Výšku vykonávania údržby je možné meniť pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania.

PREVENCIA NEHÔD
Zdvíhacie mechanizmy osvetlenia Reel Tech sa pohybujú pomocou drôtových alebo bezdrôtových diaľkových ovládačov a pomáhajú zamedzovať nehodám pri údržbových alebo čistiacich prácach. Napájanie sa automaticky odpojí, keď je zdvíhací modul spúšťa a nastaví na vopred naprogramovanú výšku pohodlnú pre prácu. Preto sa všetky údržbové práce vykonávajú v pohodlnej pracovnej výške na zemi a nie vo výške pri strope, pričom napájanie je vždy odpojené.

NEPOŠKODZUJE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zariadenie Reel Tech vám umožňuje rýchlo a ľahko vypínať jednotlivé svietidlá alebo celé skupiny pomocou diaľkového ovládača, čím šetrí energiu.

A V NEPOSLEDNOM RADE
Každé zariadenie je voliteľne dostupné vo verzii so synchronizovaným zdvíhaním.