Čistý & Zdravý
vzduch v domácnosti

SanificaAria 30 predstavuje zariadenie zložené z axiálneho ventilačného systému, ktorý nasavá vzduch do uzavrenej komory s UV-C zdrojom, kde probieha vlastný sanitizačný proces.

Moderná čistička vzduchu Aria Sanifica je unikátnym produktom, ktorý spája dizajn, funkcionalitu a zvyšuje zdravotnú nezávadnosť prostredia okolo nás. Čistička vzduchu funguje na báze UV-C svetla. Tichý ventilačný systém nasáva znečistený vzduch, ktorý prechádza sterilizačnou komorou s UV-C svetlom za súčasného výpustu čistého vzduchu. Čistička je vhodná do miestností s rozlohou do 50m2 v prípade montáže jedného zariadenia.

Zariadenia bolo experimentálne testované na dôkaz účonnosti a certifikáciu bezpečnosti voči vírisovým časticiam. Výsledky štúdie potvrdzujú, že zariadenie SanificaAria 30 od firmy Beghelli poskytuje efektívne
dávku UV-C medzi 25 a 120 J/m2, čím inaktivuje až 90% grampozitívnych mikroorganizmov a
až 99% gramnegatívnych testovaných mikroorganizmov. Testovaná pleseň Cladosporium
sphaerospermum, bola inaktivovaná iba z 33%, pretože požadovaná dávka UV žiarenia u
plesní je vyššia.

Produkt je klasifikovaný ako čistič vzduchu podľa normy IEC 60335-2-65:2002 “Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely – bezpečnosť – časť 2-65 Zvláštne požiadavky na čističky vzduchu”

ÚČINNÁ AŽ NA * 99,9% VŠETKÝCH PRÍTOMNÝCH BAKTERIÍ A VÍRUSOV

  • Peukázaná účinnosť proti vírusom a baktériám 99,9%
  • Kontinuálna dezinfekcia prostredia
  • Účinné aj v prítomnosti klimatizácií
  • Minimálna hlučnosť
  • Maximálna bezpečnosť pre osoby v okolí
  • Bez vzniku ozónu O3
  • Úplná ochrana voči UV-C zdrojom

Nech ste kdekoľvek
úživajte si čistý vzduch